Polityka prywatności jest dokumentem mającym na celu pomóc zrozumieć, jakie dane na temat użytkowników portalu zbieramy i w jakim celu je wykorzystujemy. Informacje na temat przetwarzania danych świadczeniodawców znajdują się w klauzuli informacyjnej.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest IPAK SP.J. M.Sikora P.Gałczyński,

24-200 Bełżyce, ul.Przemysłowa 30F.

Wykorzystywane technologie

Serwis wykorzystuje ciasteczka (ang. Cookies). Ciasteczka stosowane są w celu identyfikacji klienta m.in. na potrzeby obsługi sesji, przechowywania ustawień użytkowników, zapewnienia prawidłowej pracy serwisu, a także w celach statystycznych i badawczych. Informujemy, że ciasteczka mogą być też stosowane przez inne podmioty, których kod jest uruchamiany na stronach serwisu – przede wszystkim w celu wyświetlenia reklam (spersonalizowanych i niespersonalizowanych). Obsługę ciasteczek można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki internetowej. Jednocześnie informujemy, że nie gwarantujemy dostępności wszystkich funkcji serwisu w przypadku braku obsługi ciasteczek. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie ciasteczek.

Informacje przetwarzane w prawnie uzasadnionym celu

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie prawa.

1. Za pośrednictwem serwisu zbieramy informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.

2. Abyśmy mogli świadczyć Państwu usługi zgodnie z naszym profilem działalności, podane za pośrednictwem serwisu dane, przetwarzamy w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

Zawsze mogą się Państwo z nami skontaktować za pomocą formularza kontaktowego zmieszczonego na naszej stronie, w celu poprawnej identyfikacji zgłoszenia przetwarzamy takie dane jak:

    imię i nazwisko (jeżeli zostanie podane),

    adres e-mail,

    numer telefonu,

    ewentualnie inne dane podane w treści zapytania.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy; jeżeli zdecyduje się Pan/Pani podać swoje dane w celu uzyskania oferty, uznajemy, że wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie dane — wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

3. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do rozpoczęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług.

4. Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego, nie podlega ocenie przez system informatyczny. Proponowana cena usługi w żaden sposób nie jest wynikiem oceny dokonanej przez jakikolwiek system informatyczny.

5. Nie sprzedajemy danych osobowych podanych w formularzach oraz nie udostępniamy ich podmiotom trzecim.

6. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Prawa Użytkownika

1. Szanując prawa Użytkowników wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, zawiadamiamy, że posiadają Państwo prawo do:

    – dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania,

    – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

    przenoszenia danych osobowych.

Jednocześnie wskazujemy, że powyżej wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, dlatego w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia.

Zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

2. W każdej chwili mogą wnieść Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych, które zostały nam przekazane na podstawie dobrowolnej zgody. Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które się dokonało przed tym cofnięciem. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.

3. Uprawnienia swoje mogą Państwo realizować poprzez wysłanie do nas takiej informacji na adres: biuro@ipak-ipak.pl

4. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami, informujemy o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 będzie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami staramy się ograniczyć przechowywanie danych osobowych, które nie są już wykorzystywane.

2. Podane przez Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania ofertowego będą u nas procesowane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od rezultatu, albo zasilą bazę naszych klientów, albo zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.

3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres :

w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy – do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności,

w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, a więc danych wykorzystywanych do przekazywania informacji marketingowych, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

4. Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie dochodzenia roszczeń, które IPAK SP.J. M.SIKORA P.GAŁCZYŃSKI lub użytkownik może dochodzić w z zawartą umową, okres ten wydłużamy o rok.

5. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi.

6. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie może Pan/Pani zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub może Pan/Pani błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.